دنباله Wonder Woman عنوان دارد - و شوهر شما کریس پاین در حال بازگشت است

صفحه نمایش ، دستگاه نمایش ، فناوری ، پنجره ، چندرسانه ای ، دستگاه الکترونیکی ، رسانه ، شیشه ، هنرهای تجسمی ، هنر ، برادران وارنر

این یک روز خبر بزرگ در Themyscira است: برادران وارنر به تازگی عنوان و اولین تصاویر را برای افراد مورد انتظار منتشر کرده اند Wonder Woman عاقبت - و تأیید کرد که کریس پاین به عنوان اولین عشق قهرمان ، استیو ترور ، باز خواهد گشت.

Wonder Woman 1984 همانطور که از عنوان آن پیداست ، در دهه 1980 ، درست در بحبوحه جنگ سرد ، دیانا (گال گادوت) را کاشت. اولین عکس از استیو نشان می دهد که او همچنین در این دهه ظاهر می شود ، هرچند که چگونه فانی موفق شد از انفجار مهلک در پایان فیلم اول زنده بماند و حفظ درخشش جوانی خود را از طریق شش دهه مشخص نیست. (بگذارید سوابق نشان دهد که من از این تحولات شکایت ندارم.)

ویتامین های رشد مو برای موهای آمریکای آفریقاییمزایای درمان با بخار برای مو