چرا افراد ضد انتخاب با IVF مشکلی ندارند

قرمز ، تصویرگری ، هلو ، هنر ، ارین لوکس

من نیز مانند بسیاری از زنان در آمریکا برخی از آنها را داشته ام باروری چالش ها.

بیشترین آهنگ های پخش شده در Spotify 2016

در بعضی مواقع این موضوع مرا بسیار ناراحت و ناامید کرده است زیرا دوست دارم فرزندی داشته باشم. اما این فکر من را به این فکر واداشته است که ما باید زنان دیگر را مجبور کنیم بچه هایی که آنها نمی خواهند را به دنیا بیاورند تا بتوانم آنها را به فرزندی قبول کنم ، زیرا در حالی که داوطلبانه قرار دادن یک کودک برای فرزندخواندگی اقدامی مهربانانه عظیم است ، من زنان را به عنوان رحم راهپیمایی نمی دانم که برای راحتی من باید نوزادان را بیرون بیاورند.

من در آن زندگی نمی کنم سرگذشت ندیمه ، و اگر این کار را می کردم ، دوست دارم فکر کنم که یکی از همسران وحشت زده نیستم. اگر به سقط جنین نیاز دارید ، من شما را به دکتر می رسانم ، حتی اگر خواسته های من در حال حاضر با خواسته های شما مطابقت نداشته باشد.از آنجا که من از این نظر سوسیپات ذره بین نیستم ، اما باز هم ، خیلی دوست دارم بچه دار شوم ، زمان زیادی را در یک دفتر باروری می گذرانم و تحت فشار قرار می گیرم ، تحت فشار قرار می گیرم ، و در غیر این صورت آزمایش های ناخوشایند اما مفید را انجام می دهم .

دختر شایعه را کجا رایگان تماشا کنید

و در حالی که بسیاری از موارد ناخوشایند در مورد مراجعه به کلینیک بهداشت باروری وجود دارد ، من هرگز مجبور نبودم از کنار یک معترض عبور کنم تا به داخل آن بروم. خدا را شکر.