چرا همه توجیهات جدایی کودک مزخرف است

سیاست تحمل صفر در مورد مرز مرز دونالد ترامپ گتی

همین الان، 2000 کودک مهاجر از پدر و مادر خود جدا شده اندسیاست تحمل صفر”که در آن کلیه موارد ورود غیرقانونی به ایالات متحده برای پیگرد کیفری ارجاع می شود. بچه ها بودن در قفس نگه داشته شد . افرادی که در این مراکز کار می کنند مجاز به برداشتن یا لمس کودکان نیستند ، که قابل درک است پریشان . بچه های بزرگتر پوشک عوض کن برای بچه های کوچکتر همه اینها بعد از اینکه به والدین بچه ها گفته می شود که مقامات فرزندان خود را برای حمام می برند ، اتفاق می افتد ، و سپس ، وقتی والدین شروع به سال می کنند که چه وقت بچه هایشان برمی گردند ، گفت 'شما دیگر فرزندتان را نخواهید دید'

اگرچه امروز ترامپ اظهار داشت که وی سیاست جدایی کودکان را پس می زند - پس از هفته ها امتناع از این کار - هنوز نگرانی وجود دارد در مورد اینکه چه اتفاقی برای 2000 کودک که از هم جدا شده اند رخ خواهد داد. در حال حاضر دولت هیچ سیستم پیگیری برای والدین و فرزندان ندارد ، و بدون برنامه برای متحد کردن آنها. رئیس پیشین اداره مهاجرت و آداب و رسوم (ICE) گفته است که ممکن است برخی جدایی ها رخ دهد دائمی . در حال حاضر ، برخی از والدین ویران شده مرتکب این عمل می شوند خودکشی کردن .