کنتس متصدی چه می گوید؟

کلاه ، لوازم جانبی مد ، پوشش سر ، لوازم جانبی لباس ، کلاه آفتاب ، چروک ، موهای صورت ، فدورا ، کلاه لباس ، عکاسی پرتره ،هرکسی که تماشا می کند دونتون ابی در اختیار یک حقیقت ساده است: Dowager Countess بهترین شخصیت نمایش است ، اگر نه بهترین شخصیت دوره تلویزیون. با شوخ طبعی آتشین ، مخزنی از خرد و ذخیره ای بی پایان از زینگرهای مهم ، جای تعجب نیست که او همان زنی است که همه آرزو داریم باشیم. او همیشه كنترل هر موقعیتی را در اختیار دارد ، خود را با حوصله و تحركی تزلزل ناپذیر حمل می كند ، و با این وجود ، در اعماق وجود خود ، واقعاً یك نرم نرم قدیمی است ، و این همان چیزی است كه حتی وحشیانه ترین خطوط او را به كیفیتی شیرین و حساس می بخشد. و او می تواند فقط با یک نگاه پژمرده سایه ای جدی ایجاد کند.

اکنون که فصل پنجم این سریال در انگلیس به پایان می رسد و اعلام شده است که این سریال محبوب بوده است برای یک فصل دیگر تمدید شد ، به نظر می رسد که نمی توان زمان بهتری برای جشن اهانت ، افتخار زبانی تند ، و پرسیدن این سوال ابدی از خود داشت: Dowager چه می گوید؟