تأثیر شیوع ویروس کرونا در انتخابات امسال

ما توضیح می دهیم که کدام ایالت مقدماتی انتخابات خود را به تعویق انداخته است ، چگونه می توان از طریق پست رای داد ، آیا انتخابات عمومی لغو می شود و موارد دیگر.

هر آنچه برای ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات 2020 باید بدانید

در اینجا تمام مواردی است که باید در مورد مهلت ثبت نام رای دهندگان ایالت خود و مهلت رای گیری از طریق پست برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بدانید.

100 سال پس از اصلاحیه نوزدهم ، چگونه می توان به مبارزه برای حقوق رای زنان ادامه داد

برای احترام واقعاً به مأموریت اصلاحیه نوزدهم ، ما باید کارهایی بیشتر از ارسال اینستاگرام یادبود داشته باشیم.