ترفندی برای پاهای بلندتر: شورت های کمر بلند

لباس ، کفش ، بازو ، پا ، پای انسان ، شانه ، مفصل ، کمر ، ران ، سبک ، گتی ایماژ

همه نگاه ها به کمر در این فصل است. خوش شانس ما ، در واقع هیچ چیز چاپلوس تری از ته کمر بالا ، دامن یا شلوار وجود ندارد. اما وقتی می خواهید به نظر برسید که روزها پا دارید ، (و من نمی گویم ، چه کسی این کار را نمی کند؟) یک جفت شلوارک بلند جواب دعای شما برای بازی هایی مانند کارلی کلوس است. آنها را با یک پیراهن تیز آکسفورد یا یک تاشو باکس مخصوص بوچ روز یکشنبه با دختران به دفتر ببرید. برای جفت های مورد علاقه فصل ما کلیک کنید.

نمایش گالری 12عکسها آدام سلمان شورت ، 395 دلار ، intermixonline.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-adamselman-intermix' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist-shorts-adamselman-intermix. jpg '> با مجوز از اینترمیکس 1از 12آدام سلمان شلوارک ، 395 دلار ،.

دولچه گابانا شورت ، 1200 دلار ، shopBAZAAR.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-dolce-sbz' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist-shorts-dolce-sbz. jpg '> حسن نیت ارائه میدهدBAZAAR دواز 12

دولچه گابانا شلوارک ، 1200 دلار ،.کلوئی شورت ، 950 دلار ، net-a-porter.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-chloe-nap' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist-shorts-chloe-nap. jpg '> با مجوز از Net-a-Porter 3از 12

کلوئی شلوارک ، 950 دلار ،.

افتخار و احترام شورت ، 905 دلار ، matchesfashion.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-honour-matches' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-honour-matches.jpg '> مطابقت مجلسی مد 4از 12افتخار و احترام شورت ، 905 دلار ،.

برای موهای بلوند در نرم کننده بگذارید
Moschino ارزان و شیک شورت ، 425 دلار ، stylebop.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-moschino-stylebop' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-moschino-stylebop.jpg '> حسن نیت ارائه میدهد Stylebop 5از 12

Moschino ارزان و شیک شلوارک ، 425 دلار ،.

ایزابل مارانت شورت ، 430 دلار ، net-a-porter.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-isabelmarant-nap' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-isabelmarant-nap.jpg '> با مجوز از Net-a-Porter 6از 12

ایزابل مارانت شلوارک ، 430 دلار ،.

3.1 فیلیپ لیم شورت ، 450 دلار ، stylebop.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-philliplim-stylebop' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-philliplim-stylebop.jpg '> حسن نیت ارائه میدهد Stylebop 7از 123.1 فیلیپ لیم شورت ، 450 دلار ،.

عکسهای عروسی کریس مارتین و گوینت پالترو
رائول شورت ، 398.15 دلار ، farfetch.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-raoul-farfetch' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-raoul-farfetch.jpg '> با احترام Farfetch 8از 12

رائول شلوارک ، 398.15 دلار ،.

ربکا مینکوف شورت ، 178 دلار ، rebeccaminkoff.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-rebeccaminkoff' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist-shorts- rebeccaminkoff.jpg '> با احترام به ربکا مینکوف 9از 12

ربکا مینکوف شلوارک ، 178 دلار ،.

استلا جین شورت ، 310 دلار ، shopBAZAAR.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-stellajean-sbz' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-stellajean-sbz.jpg '> حسن نیت ارائه می دهد فروشگاهBAZAAR 10از 12استلا جین شلوارک ، 310 دلار ،.

شما شورت ، 650 دلار ، net-a-porter.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-tibi-nap' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist- shorts-tibi-nap.jpg '> با مجوز از Net-a-Porter یازدهاز 12

شما شلوارک ، 650 دلار ،.

برچ حزب محافظه کار شورت ، 395 دلار ، toryburch.com ' title = 'hbz-highwaist-shorts-toryburch' class = 'lazyimage lazyload' src = 'https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/17/hbz-highwaist-shorts- toryburch.jpg '> با احترام توری بورچ 12از 12

برچ حزب محافظه کار شلوارک ، 395 دلار ،.

بعدروندهای بهاری که باید در هر سنی امتحان کنید تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید