مرا به بازی توپی ببر

بینی ، لباس ورزشی ، جرسی ، لباس ورزشی ، ورزش تیمی ، موی صورت ، پیراهن ورزشی ، بازیکن ، لباس فرم ، رویداد مسابقه ، گتی ایماژ

با چند روز مانده به روز افتتاح ، BAZAAR.com داغترین بازیکنان را به چالش می کشد. آن دسته از ترقه ها را بگیرید و بر روی برخی از برترین های MLB کلیک کنید.

نمایش گالری 40عکسها بازیکن بیس بال ، لباس بیس بال ، بیس بال ، لباس ورزشی ، بیس بال کالج ، تجهیزات بیس بال ، بازی های خفاش و توپ ، پارچ ، ورزش ، مکان ورزشی ، گتی ایماژ 1از 40نوح سیندرگاردنیویورک متس

انگشت ، جرسی ، لباس ورزشی ، دست ، لباس ورزشی ، تجهیزات ورزشی ، کلاه ایمنی ، مچ دست ، تجهیزات حفاظت شخصی ، کلاه ، گتی ایماژ دواز 40کوین کرمایر

پرتوهای خلیج تامپاورزش ، بازیکن بیس بال ، بازی توپ ، لباس بیس بال ، ورزش تیمی ، بازیکن ، بیس بال ، تجهیزات بیس بال ، تجهیزات ورزشی ، کالج بیس بال ، گتی ایماژ 3از 40جیمز مک کان

ببرهای دیترویت

بازیکن بیس بال ، ورزش ، تجهیزات بیس بال ، لباس بیس بال ، بازی توپ ، مکان ورزشی ، دستکش بیس بال ، بیس بال کالج ، بیس بال ، بازیکن ، گتی ایماژ 4از 40آدام پیكولوراکی کلرادو

بهترین لیزر موهای زائد برای پوست سیاه
لباس ورزشی ، کلاه ، جرسی ، لباس ورزشی ، آستین ، شلوار ، موی صورت ، بازی های خفاش و توپی ، لباس بیس بال ، پیراهن ، گتی ایماژ 5از 40آدام واین رایت

کاردینال های سنت لوئیس

بازیکن بیس بال ، لباس بیس بال ، بیس بال ، تجهیزات بیس بال ، دستکش بیس بال ، بیس بال کالج ، تجهیزات ورزشی ، لباس ورزشی ، مکان ورزشی ، ورزش تیمی ، گتی ایماژ 6از 40آنتونی رکر

در حال حاضر با Atlanta Braves

کلاه ، پیراهن ، لباس ورزشی ، قرمز ، جرسی ، تی شرت ، حالت صورت ، تجهیزات ورزشی ، پوشش سر ، تجهیزات حفاظت شخصی ، گتی ایماژ 7از 40من احترام دارمدر حال حاضر با Los Angeles Angels

ورزش ، بازی با توپ ، بازیکن ، ورزش تیمی ، موی صورت ، بیس بال ، مکان ورزشی ، ریش ، بازیکن بیس بال ، بازی های خفاش و توپ ، گتی ایماژ 8از 40براندون کرافورد

غول های سانفرانسیسکو

بازیکن بیس بال ، بیس بال کالج ، بیس بال ، لباس ورزشی ، ورزش تیمی ، لباس بیس بال ، بازیکن ، تجهیزات بیس بال ، موی صورت ، ورزش ، گتی ایماژ 9از 40براندون مورو

در حال حاضر با Los Angeles Dodgers

بازیکن بیس بال ، ورزش ، بازی توپ ، لباس بیس بال ، بازی خفاش و توپ ، ورزش تیمی ، بیس بال ، پارچ ، تجهیزات بیس بال ، بازیکن ، گتی ایماژ 10از 40برنان بوشبوستون رد ساکس

لباس ورزشی ، جرسی ، لباس ورزشی ، آرنج ، لباس ، آرم ، بیس بال کالج ، تجهیزات ورزشی ، بازیکن ، پیراهن ورزشی ، گتی ایماژ یازدهاز 40برایس هارپر

واشنگتن ملیت

ورزش ، گیرنده ، ورزش تیمی ، بیس بال ، تجهیزات ورزشی ، بازی توپ ، تجهیزات محافظت شخصی ، نارنجی ، بازی های خفاش و توپ ، بازیکن بیس بال ، گتی ایماژ 12از 40باستر پوزي

غول های سانفرانسیسکو

بازیکن ، زرد ، پیشانی ، قهرمانی ، ورزش تیمی ، ورزشی ، گتی ایماژ 13از 40کریس کوگلان

در حال حاضر با Philadelphia Phillies

بازیکن بیس بال ، بیس بال ، لباس ورزشی ، ورزش تیمی ، موی صورت ، پیشانی ، پارچ ، لباس بیس بال ، بیس بال کالج ، بازیکن ، گتی ایماژ 14از 40کریس دیویس

بالتیمور اوریولز

لباس ورزشی ، تجهیزات بیس بال ، چوب بیس بال ، جرسی ، لباس ورزشی ، شلوار ، بدن انسان ، تجهیزات ورزشی ، تجهیزات ورزشی ، مکان های ورزشی ، گتی ایماژ پانزدهاز 40کریس یانگ

بوستون رد ساکس

قرمز ، لبخند ، گتی ایماژ 16از 40سی جی ویلسون

فرشتگان لس آنجلس

بازیکن بیس بال ، تجهیزات بیس بال ، لباس بیس بال ، موهای صورت ، بیس بال ، بیس بال کالج ، ورزش تیمی ، ورزش ، بازی های خفاش و توپ ، بازی توپ ، گتی ایماژ 17از 40کلیتون کرشاو

لوس آنجلس طفره رفتن

لباس ، لباس ورزشی ، بازو ، آبی ، کلاه ، انگشت ، جرسی ، لباس ورزشی ، تجهیزات بیس بال ، آستین ، گتی ایماژ 18از 40کول هملز

رنجرز تگزاس

لباس ، جرسی ، لباس ورزشی ، لباس ورزشی ، موی صورت ، محصول ، آستین ، پیشانی ، پیراهن ، سفید ، گتی ایماژ 19از 40کانور گیلاسپی

غول های سانفرانسیسکو

لباس ورزشی ، تجهیزات بیس بال ، انگشت ، کلاه ، جرسی ، روز ، خفاش بیس بال ، لباس ورزشی ، مکان ورزشی ، بدن انسان ، گتی ایماژ بیستاز 40دانیل مورفی

واشنگتن ملیت

بازیکن بیس بال ، ورزش تیمی ، لباس بیس بال ، بازی توپ ، تجهیزات بیس بال ، لباس ورزشی ، بازی خفاش و توپ ، بازیکن ، موی صورت ، ورزش ، گتی ایماژ بیست و یکاز 40دیوید فریز

دزدان دریایی پیتسبورگ

لباس ، لباس ورزشی ، کلاه ، انگشت ، جرسی ، آستین ، بدن انسان ، لباس ورزشی ، شلوار ، مکان ورزشی ، گتی ایماژ 22از 40دیوید رابرستون

در حال حاضر با شیکاگو وایت ساکس

لباس ورزشی ، جرسی ، محصول ، لباس ورزشی ، آستین ، شلوار ، لباس بیس بال ، بدن انسان ، بازیکن بیس بال ، بازی خفاش و توپ ، گتی ایماژ 2. 3از 40دیوید رایت

نیویورک متس

آرون جانسون و سام تیلور وود
لباس ورزشی ، آبی ، جرسی ، تجهیزات ورزشی ، لباس ورزشی ، تجهیزات بیس بال ، شلوار ، بدن انسان ، تجهیزات ورزشی ، مکان ورزشی ، گتی ایماژ 24از 40اریک هوزمر

سلطنتی کانزاس سیتی

بازیکن بیس بال ، لباس بیس بال ، تجهیزات بیس بال ، چوب بیس بال ، دستکش خفاشی ، لباس ورزشی ، بیس بال کالج ، بازی های خفاش و توپ ، بیس بال ، زمین بیس بال ، گتی ایماژ 25از 40جیانکارلو استانتون

مارلین های میامی

بازیکن بیس بال ، لباس ورزشی ، ورزش تیمی ، بازیکن ، بیس بال ، ورزش ، پارچ ، بازی توپ ، بازی خفاش و توپ ، لباس بیس بال ، گتی ایماژ 26از 40خیابان هاستون

در حال حاضر با Los Angeles Angels

بازیکن بیس بال ، لباس بیس بال ، چوب بیس بال ، تجهیزات بیس بال ، دستکش خفاشی ، لباس ورزشی ، بیس بال کالج ، تاب جامد + ضربه ، بیس بال ، تجهیزات ورزشی ، گتی ایماژ 27از 40ایک دیویس

در حال حاضر با Los Angeles Dodgers

لباس ورزشی ، جرسی ، آستین ، کلاه ، بدن انسان ، شلوار ، لباس ورزشی ، پیراهن ، لباس بیس بال ، کلاه ، گتی ایماژ 28از 40جی دی مارتینز

ببرهای دیترویت

بازیکن ، ورزش ، ورزش تیمی ، موی صورت ، بازیکن بیس بال ، بازی توپی ، قهرمانی ، تجهیزات ورزشی ، لباس ورزشی ، تجهیزات ورزشی ، گتی ایماژ 29از 40خوزه باوتیستا

تورنتو بلو جیز

بازیکن بیس بال ، تجهیزات بیس بال ، بیس بال کالج ، بیس بال ، لباس بیس بال ، دستکش خفاش ، بازی های توپ و توپ ، ورزش تیمی ، ورزش ، بازی توپ ، گتی ایماژ 30از 40جاستین ورلندر

دیترویت تایگرز ، در حال حاضر با کیت آپتون نامزد شده است

بعدعاشقانه ترین لحظات جاستین ترودو و سوفی گرگوار تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید