خانواده سلطنتی اسپانیا در طول سالها

رویداد ، مد ، کت و شلوار ، لباس رسمی ، کلاژ ، هنر ، مراسم ، لباس ، سنت ، لباس ، گتی ایماژ

از پادشاه خوان کارلوس و ملکه صوفیا ، تا پادشاه فعلی فیلیپه و همسرش ، ملکه لتیزیا ، هنگام جشن تولد ، عروسی و خانواده از سال 1906 تا امروز نگاهی به نسل های سلطنتی اسپانیا بیندازید.

نمایش گالری 76عکسها 1906 گتی ایماژ یکیاز 761906پادشاه آلفونسو سیزدهم و ویکتوریا اوگنی ، ملکه اسپانیا (معروف به آنا) برای پرتره ژست می گیرند. آنا ، دختر بزرگ ملکه ویکتوریا است.

1906 گتی ایماژ دواز 761906

پادشاه آلفونسو سیزدهم و ملکه آنا در زمان عروسی با هم می نشینند.1910 گتی ایماژ 3از 761910

ملکه ویکتوریا یوجنی اسپانیا به همراه فرزندانش ، از چپ: شاهزاده آلفونسو ، پرنسس بئاتریس و پرنس جیمه.

1933 گتی ایماژ 4از 761933پرنس آلفونسو (پسر ارشد پادشاه اسپانیا ، آلفونسو) در لوزان با ادلمیرا سامپدرو اوچجو و روباتو ، عوام کوبایی ازدواج کرد. به دلیل وضعیت وی ، هیچ یک از خانواده وی در مراسم عروسی شرکت نکردند.

1956 گتی ایماژ 5از 761956

ملکه آنا اسپانیا برای پرتره رسمی در سوئیس می نشیند. جواهرات او را از مادربزرگش ، ملکه یوجنی فرانسه ، به ارث برده اند.

1962 گتی ایماژ 6از 761962

شاهزاده خوان کارلوس و نامزدش ، پرنسس صوفیه یونان ، کمی قبل از عروسی برای عکاسان لبخند می زنند.

1962 گتی ایماژ 7از 761962شاهزاده خوان کارلوس و نامزد پرنسس صوفیه یونان

پرنسس صوفیا و شاهزاده خوان کارلوس اسپانیایی کنار پیانو کلاریج در لندن نشسته اند.

ازدواج سلطنتی سوفی یونان با دون خوان کارلوس کیستون-فرانسهگتی ایماژ 8از 761962

شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس صوفیا یونان در روز عروسی با مهمانی عروسی و اعضای خانواده های سلطنتی در آتن ژست می گیرند.

1962 گتی ایماژ 9از 761962شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس صوفیا در هنگام ازدواج در کلیسای ارتدکس آتن توسط پدر صوفیا ، پادشاه پل یونان ، تاجگذاری می کنند.

1962 گتی ایماژ 10از 761962

شاهزاده خانم صوفیا از یونان هنگام سوار شدن در یک کالسکه پس از مراسم ، بر جمعیت موج می زند.

1963 گتی ایماژ یازدهاز 761963

شاهزاده خوان کارلوس اسپانیایی و پرنسس صوفیا یونان به همراه دختر اولشان پرنسس النا در مادرید اسپانیا.

1963 گتی ایماژ 12از 761963

پرنسس صوفیا اندکی پس از تولد ، شاهزاده خانم النا را در آغوش دارد.

که به عروسی سلطنتی دعوت شده است
1963 گتی ایماژ 13از 761963

پرنسس صوفیا برای پرتره رسمی در کنار پرنسس النا در اسپانیا عکس می گیرد.

1965 گتی ایماژ 14از 761965

شاهزاده خوان کارلوس ، پرنسس صوفیا و دخترش النا در فرودگاه باراخاس منتظر رسیدن ملکه فدریکای یونان و شاهزاده ایرنه یونان به مادرید هستند.

1965 گتی ایماژ پانزدهاز 761965

شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس کریستینا در باغ های کاخ Zarzuela.

1965 گتی ایماژ 16از 761965

شاهزاده خوان کارلوس با دخترانش ، پرنسس های النا و کریستینا ، در کاخ زارزوئلا بازی می کند.

1969 گتی ایماژ 17از 761969

شاهزاده خوان کارلوس به همراه پسرش شاهزاده فیلیپه.

1969 گتی ایماژ 18از 761969

پیلار ، خواهر پادشاه خوان کارلوس دو بوربن ، به همراه شوهر لوئیس گومز آسبو و دختر اولشان سیمونتا در مادرید.

1969 گتی ایماژ 19از 761969

شاهزاده فیلیپه در کاخ زارزوئلا با یک حیوان شکم پر بازی می کند.

1969 گتی ایماژ بیستاز 761969

شاهزاده خوان کارلوس لباس نظامی خود را به همراه فرزندانش ، فیلیپه و هلنا می پوشد.

1969 گتی ایماژ بیست و یکاز 761969

شاهزاده خوان کارلوس به شاهزاده فیلیپه در بیرون کاخ زارزوئلا نگاه می کند.

1969 گتی ایماژ 22از 761969

شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس صوفیا به همراه فرزندانشان در باغ در کاخ Zarzuela نشسته اند.

1969 گتی ایماژ 2. 3از 761969

شاهزاده خوان کارلوس ، پرنسس صوفیا و فرزندان آنها (از چپ) پرنسس النا ، پرنس فیلیپه و پرنسس کریستینا در خانه در کاخ زارزولا.

1969 گتی ایماژ 24از 761969

شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس النا با هم در کاخ زارزوئلا دوچرخه سواری می کنند.

1969 گتی ایماژ 25از 761969

پرنسس صوفیا ، پرنس فیلیپه و فرزندانشان برای عکسهای سنتی کریسمس خود در پرتغال ژست می گیرند.

1969 گتی ایماژ 26از 761969

پرنسس صوفیا شاهزاده فیلیپه را در دست دارد.

جان تراولتا در حال رقصیدن با ویدئو پرنسس دایانا
1969 گتی ایماژ 27از 761969

پرنسس صوفیا ، پرنس خوان کارلوس ، پرنسس کریستینا و پرنس فیلیپه در کریسمس در کاخ زارزوئلا.

1970 گتی ایماژ 28از 761970

شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس صوفیا دست در دست هم در باغ کاخ زارزوئلا قدم می زنند.

1970 گتی ایماژ 29از 761970

شاهزاده خوان کارلوس و پرنسس صوفیا در خارج از کاخ Zarzuela با هم بازی می کنند.

1971 گتی ایماژ 30از 761971

پیلار بوربن و لوئیس گومز آكبو پسرشان ، برونو اسكندر را تعمید می دهند.

بعدبهترین خواهر و برادرهای سلطنتی تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید