از نمایش مد ویکتوریا سکرت 2016 به هر باند نگاه کنید

سنت ، رقصنده ، هنر ، شکم ، رقص ، تنه ، لباس ، ناف ، هنر اجرا ، طراحی لباس ، گتی ایماژ

از اولین بلا حدید در مقابل Vs گرفته تا Jasmine Tookes در سوتین فانتزی 3 میلیون دلاری امسال ، ببینید چه مدل هایی در نمایشگاه مد Victoria Secret Secret 2016 قبل از پخش در روز دوشنبه ، 5 دسامبر در باند فرودگاه استفاده کرده است.

تصاویر بته دیویس و جان کرافورد
نمایش گالری 57عکسها نمایش مد ، پای انسان ، باند ، مدل مد ، کمر ، لباس شنا ، مد ، ران ، مدل ، موهای بلند ، گتی ایماژ 1از 57یاس توک پا ، پای انسان ، کفش پاشنه بلند ، ران ، مدل مد ، مد ، جوانی ، موهای بلند ، مدل ، موهای سیاه ، گتی ایماژ دواز 57سارا سامپایو دهان ، مدل مو ، پای انسان ، نمایش مد ، بنفش ، مدل لباس ، مد ، جوانان ، باند ، موهای بلند ، گتی ایماژ 3از 57جیجی حدید دهان ، مدل مو ، پای انسان ، کفش پاشنه بلند ، فشن شو ، مدل لباس ، ران ، موهای بلند ، کمر ، مد ، گتی ایماژ 4از 57جوآن اسمالز ساق پا ، پای انسان ، نمایش مد ، باند ، ران ، مدل مد ، مد ، کمر ، طراحی لباس ، مدل ، گتی ایماژ 5از 57سارا سامپایو پای انسان ، ران ، نمایش مد ، مدل مد ، مد ، کمر ، مدل ، باند ، سرپیچ ، گوساله ، گتی ایماژ 6از 57بلا حدید بدن انسان ، بنفش ، لباس ، شخصیت خیالی ، لوازم جانبی لباس ، موهای سیاه ، کارهای هنری Cg ، موهای بلند ، طراحی لباس ، کاسپلی ، گتی ایماژ 7از 57تیلور هیل سر ، انسان ، پا ، پای انسان ، نمایش مد ، کمر ، مدل مد ، ران ، مد ، باند ، گتی ایماژ 8از 57سیندی برونا کفش ، پا ، دهان ، نمایش مد ، پای انسان ، کفش ، باند ، مدل مد ، کفش پاشنه بلند ، ران ، گتی ایماژ 9از 57کندال جنر کفش ، پا ، دهان ، پای انسان ، نمایش مد ، کفش ، مدل مد ، کفش پاشنه بلند ، باند ، سبک ، گتی ایماژ 10از 57سیندی برونا پای انسان ، نمایش مد ، مدل مد ، بنفش ، کمر ، ران ، موهای بلند ، مد ، چکمه تا زانو ، مدل ، گتی ایماژ یازدهاز 57دوون ویندزور نمایش مد ، پای انسان ، باند ، مدل مد ، ران ، کمر ، مد ، زیبایی ، مدل ، موهای بلند ، گتی ایماژ 12از 57ماریا بورخس ساق پا ، پای انسان ، ران ، شکم ، سر ، تنه ، مد ، عضله ، مدل مد ، لباس زیر ، گتی ایماژ 13از 57ایزابل گولارت لباس ، کفش ، پا ، پای انسان ، نمایش مد ، لباس بیرونی ، باند ، مدل مد ، سبک ، ران ، گتی ایماژ 14از 57جوردانا فیلیپس رویداد ، سامبا ، سرگرمی ، پای انسان ، هنرهای نمایشی ، رقصنده ، مد ، ران ، شکم ، مدل مد ، گتی ایماژ پانزدهاز 57رومی استریجد سرگرمی ، هنرهای نمایشی ، طراحی لباس ، اجرا ، ران ، لباس ، کفش پاشنه بلند ، هنر نمایش ، چکمه ، مرحله ، گتی ایماژ 16از 57السا هوسک پای انسان ، کفش پاشنه بلند ، مدل مد ، ران ، مد ، مدل ، موهای بلند ، شکم ، نمایش مد ، کمر ، گتی ایماژ 17از 57لیلی آلدریج ساق پا ، پارچه ، نمایش مد ، مدل مد ، کمر ، ران ، مد ، موهای بلند ، مدل ، شکم ، گتی ایماژ 18از 57جوزفین اسکریور پای انسان ، مدل مد ، نمایش مد ، زمستان ، کمر ، ران ، زانو ، مد ، زیبایی ، برس ، گتی ایماژ 19از 57آدریانا لیما پای انسان ، نمایش مد ، مدل مد ، لوازم جانبی مد ، ران ، مد ، مدل ، باند ، موهای بلند ، کمر ، گتی ایماژ بیستاز 57لیلی دونالدسون دهان ، پای انسان ، نمایش مد ، مدل لباس ، کمر ، برزیل ، کفش پاشنه بلند ، مد ، شکم ، باند ، گتی ایماژ بیست و یکاز 57ایزابل گولارت شکم ، لباس ، سنت ، ناف ، تنه ، کفش پاشنه بلند ، صندل ، طراحی لباس ، آرایش ، مدل ، گتی ایماژ 22از 57جیجی حدید لباس ، کفش ، پا ، بدن انسان ، شلوار ، مشترک ، لباس بیرونی ، پای انسان ، لباس ، سبک ، گتی ایماژ 2. 3از 57بلا حدید نمایش مد ، مدل مد ، باند ، مد ، مدل ، ناف ، موهای بلند ، مد خیابان ، ران ، کمر ، گتی ایماژ 24از 57جوآن اسمالز نمایش مد ، پای انسان ، باند ، مدل مد ، مد ، کمر ، ران ، مدل ، شکم ، صندل ، گتی ایماژ 25از 57یاس توک پا ، بدن انسان ، نمایش مد ، زمستان ، لباس بیرونی ، باند ، سبک ، مدل مد ، مد ، ران ، گتی ایماژ 26از 57والری کافمن لباس ، انسان ، پا ، نمایش مد ، پای انسان ، باند ، مدل مد ، کمر ، ران ، مد ، گتی ایماژ 27از 57کلی گیل انسان ، پا ، نمایش مد ، بدن انسان ، پای انسان ، باند ، بنفش ، سبک ، مدل مد ، کمر ، گتی ایماژ 28از 57لایس ریبیرو لباس ، پا ، پای انسان ، مدل مد ، ران ، مد ، بنفش ، نمایش مد ، چکمه تا زانو ، مدل ، گتی ایماژ 29از 57باربارا فیالو مد ، نمایش مد ، مدل مد ، باند ، مدل ، طراحی لباس ، کمر ، طراحی مد ، کفش پاشنه بلند ، لباس بلند ، گتی ایماژ 30از 57دوون ویندزور بعدگرمترین روند کفش برای بهار 2017 تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید