فنجان قهوه Rogue در بازی تاج و تخت ویرایش شده است

شمع ، روشنایی ، نگهدارنده شمع ، شمع بدون شعله ، HBO

هشدار: این داستان ممکن است حاوی اسپویلر برای بازی تاج و تخت فصل 8 ، قسمت 4.


به روز رسانی ، 5/7:

فنجان قهوه غیر منتظره در بازی تاج و تخت فصل 8 ، قسمت 4 اکنون از بین رفته است. از روز سه شنبه ، سرپوش نصب شده به اشتباه دیگر در صحنه جمع شدن جون ، تورموند ، دنریس تارگرین و ارتش های شمالی در وینترفل نیست. یک تصویر روشن از صحنه (حدود ساعت 17:39 دقیقه در قسمت) در زیر نشان داده می شود.