فینال زمستانی ریوردیل سرانجام رمز و راز گارگویل پادشاه را حل می کند

گونه ، انسان ، عکاسی ، عکاسی فلاش ، فک ، DIYAH PERACW

و در پایان ، پادشاه واقعی Gargoyle دوستانی بودند که در این راه پیدا کردیم. ریوردیل به نظر می رسید که 'ظهور' غلطک یک فینال زمستانی ، رمز و راز را از طریق برخی از کارهای تجاری بتی کوپر با مارک تجاری حل می کند ، نشان می دهد که پادشاه گارگویل نه وجود داشته باشد! او فقط یک مجسمه در خواهران رحمت آرام است و به لطف توهمات ناشی از دارو بیماران این مرکز تبدیل شده است. اما مطمئناً ، هیرام لژ به موقع به نظر می رسد تا همه چیز را دوباره به هرج و مرج بیندازد ، در یک ضربه آخر که به نظر می رسد شاه گارگویل واقعی است؟ یا شاید هیرام فقط از نظر تامین منابع مالی بالا باشد؟ در این مرحله چیزی به جز س questionsال باقی نمانده است!

در اینجا ، شش چیز را باید از قسمت امشب یادداشت کرد.

شیوع تشنج در حال گسترش است.

ورونیکا و تونی آخرین شخصیت های اصلی هستند که تحت تأثیر قرار گرفته اند و من شروع به تعجب درمورد مشخصات حساسیت افراد می کنم. یک: چرا همه قربانیان زن هستند؟ دو: وقتی کل جوخه های تشویق سرنگون شد ، چرا تنها شریل در امان ماند؟ سه: چرا فقط جوانان تحت تأثیر قرار می گیرند؟

در حالی که تونی در حال بهبودی بود ، شریل از این فرصت استفاده می کند و از او می خواهد که به آنجا منتقل شود ، که این یک عبور سخت از من است. (چرا چریل در این مرحله حتی در عمارت جهنمی که در تورن هیل زندگی می کند هنوز زندگی می کند؟) و در حالی که Veronica در حال بهبود بود ، والدینش از این فرصت استفاده کرده و تهدید می کنند که او را به منهتن می فرستند ، جایی که می تواند 'آرام شود' و از استرس فرار کند. مطمئناً ، قابل قبول به نظر می رسد ، مگر اینکه واقعاً به NYC رفته باشید.