گزارش: بیانسه در انتظار فرزند دوم خود است

بیونس باردار گتی ایماژ

کارخانه شایعه سازی کودک بیانسه همچنان ادامه دارد و گزارش جدیدی درباره یک خواهر و برادر در راه Blue Ivy ارائه می دهد. یک منبع می گوید شیوه زندگی که بیانسه و جی زی واقعاً در انتظار فرزند دوم خود هستند ، یک پسر و 'خوشحال'. با گسترش داستان ، این فضا را برای به روزرسانی مشاهده کنید

فیلم هایی که در آگوست 2018 اکران می شوند