پدر مگان مارکل گفته می شود عکس های پاپاراتزی خود را پیش از عروسی سلطنتی جعل کرده است

آب ، الکل ، نوشیدنی ، آبجو ، نوشیدنی مقطر ، لیکور ، بطری ، کلمن- راینر

امروز ، در یک خبر عجیب - پدر مگان مارکل ، توماس مارکل ، گفته می شود برای مجموعه ای از عکسهای پاپاراتزی که نشان می دهد او خود را برای عروسی سلطنتی آماده می کند ، ژست گرفته است.

داستان مرتبط

علاقه رسانه ها به پدر و مادر مگان مارکل از زمان نامزدی با شاهزاده هری سر به فلک کشیده است. و با نزدیک شدن سریع عروسی سلطنتی ، مادر و پدر مارکل دائماً در کانون توجه قرار دارند.

آناتومی خاکستری برای فصل 14 تجدید شده است

اما ، با توجه به ایمیل روزانه ، علی رغم درخواست های مكرر از دكتر عكاسان برای دوری از توماس ماركل ، ظاهراً پدر مگان با اعضای پاپاراتزی برای تهیه صحنه های عکس كار كرده و ممكن است از آنها سود گرفته باشد.

ایمیل روزانه ظاهراً فیلمی از ورود مارکل به یک کافه اینترنتی با عکاس جف رینر به دست آورده است که از وی در هنگام مشاهده اخبار مربوط به عروسی سلطنتی در یکی از رایانه های آنجا عکس گرفته است.

توماس همچنین در حال خواندن کتابی به نام عکاسی شد تصاویر بریتانیا در شعبه ای از استارباکس در روزاریتو ، مکزیک ، و در حال کار با وزنه در یک محیط خارج از منزل است.