چهره های مومی مگان مارکل و شاهزاده هری مادام توسو جابجا شده اند

بیانیه دوک و دوشس ساسکس ویکتوریا جونز - تصاویر PAگتی ایماژ
  • مادام توسو لندن حذف شده است چهره های مومی مگان مارکل و پرنس هری از محل زندگی خود با خانواده سلطنتی.
  • این حرکت بعد از دوک و دوشس ساسکس برنامه های خود را اعلام کردند به کناره گیری به عنوان اعضای ارشد از خانواده سلطنتی
  • هواداران به توییتر رفته اند تا نظرات خود را در مورد این اقدام به اشتراک بگذارند.

    مادام توسو در لندن هیچ وقت را برای اجرای تغییراتی در صف خانواده سلطنتی خود تلف نکرده است.

    داغ روی پاشنه اعلامیه دوشس مگان و شاهزاده هری که آنها از نقش های ارشد خود در خانواده سلطنتی کنار می روند ، مادام توسو زن و شوهر را منتقل کرد فیگورهای مومی .

    در یک عکس بسیار گویا ، اکنون یک شکاف بزرگ وجود دارد که قبلاً مگان و هری در کنار ملکه ، شاهزاده فیلیپ ، کیت میدلتون و پرنس ویلیام می ایستادند.