لیدی گاگا و التون جان با دردناک شدن با 'سینوس از بالا' می رقصند

  • لیدی گاگا از ششمین آلبوم استودیویی خود رونمایی کرده است ، کروماتیکا ، که شامل همکاری با التون جان به نام 'سینوس از بالا' است.
  • این پیوند به دنبال همكاری خواننده با آریانا گراند و بلك پینك است كه در LP نیز وجود دارد.
  • گاگا گفت که این آهنگ در مورد یافتن شفابخشی از طریق موسیقی است.

    لیدی گاگا با کروماتیکا همکاری پس از طعنه زدن به آلبوم جدید با 'باران بر من' با حضور آریانا گراند و 'آب نبات ترش' با گروه دختران K-pop Blackpink ، وی با کلام سوم - 'Sine from Above' با بازی یک التون جان ، با شنوندگان رفتار کرد. با هم ، نیروگاه های موسیقی در مسیر رقص شجاعانه در مورد یافتن شفابخشی از طریق موسیقی به فروش آیات می پردازند.

    عنوان یک بازی با کلمات در مورد چگونگی موسیقی فرار گاگا در هنگام آسیب دیدگی بود. 'S-I-N-E ، چون موج صوتی است.' 'این صدا ، سینوس ، از بالا باعث بهبودی من شده است تا بتوانم از این آلبوم برقصم. این بعداً در مرحله ضبط بود که من در واقع شبیه آن بودم ، 'و حالا بگذارید من به چیزی که احیا کرده و آن موسیقی است احترام بگذارم.'