کیت میدلتون به طور اتفاقی برای اولین نمایش پرنس لوئیس لباسی از بچه رزماری پوشید

قرمز ، رویداد ، لباس ، سنت ، مبارک ، مراسم ، گفتگو ، گتی / یوتیوب

هنگامی که کیت میدلتون چند ساعت پس از به دنیا آوردن پرنس لوئیس آرتور چارلز در روز دوشنبه 23 آوریل ظاهر شد ، در مقابل بال لیندو در بیمارستان سنت ماری با لباس قرمز جنی پکام ، مردم خیلی زود مقایسه کنید با لباسی که پرنسس دیانا پس از به دنیا آوردن پرنس هری در سال 1983 پوشید.