جاستین تیمبرلیک می خواهد اینترنت لحظه دو جین خود با بریتنی اسپیرز را فراموش كند

جفری مایرگتی ایماژ

لحظات مد زودگذر است ، اما متاسفانه برای جاستین تیمبرلیک ، نوستالژی اینترنت برای همیشه لطفا برای همیشه است.

در طول میزگرد ترانه سرایان برای هالیوود ریپورتر ، خواننده و پالمر ستاره با کمال تردید لحظه بدنام فرش قرمز دو جین 2001 را با دوست دختر وقت خود ، ستاره محبوب پاپ ، بریتنی اسپیرز ، درگیر کرد بیش از دو دهه پیش با شرکت در جوایز موسیقی آمریکایی ، این زوج از گروه های مخصوص هماهنگی مجلسی استفاده کردند که شامل اسپیرز با لباس مجلسی ساخته شده بدون جین و لباس مجلسی و تیمبرلیک با کت و شلوار جین متناسب ، کلاه گاوچران و عینک آفتابی مناسب به سبک شیب مناسب بود. .

تیمبرلیک در این میزگرد گفت: 'اعتراف می كنم كه شاید دوره ای در دهه 90 وجود داشته باشد كه بتوانم از برخی لباسهای عمومی استفاده كنم اما اینترنت هرگز نخواهد شد.' موسیقیدان جان لجند ، که خود نیز بخشی از این چت بود ، با لرز دادن گفت: 'جین روی جین روی جین روی جین که هرگز فراموش نخواهد شد!'