جاستین بیبر بعد از سلنا گومز اسپلیت با سبزه راز آلوده شد

جاستین بیبر سبزه مرموز سلنا گومز گتی ایماژ

طرفداران جلنا ممکن است این خبر را خیلی دوست نداشته باشند - از زمان او جاستین بیبر با یک زن مرموز دیگر دیده شده است از سلنا گومز جدا شد . اما این بار ، اینطور نیست قهرمان باسکین .

مایلی سایرس چند گرمی دارد

ترک یک کلاس SoulCycle در بورلی هیلز ، جایی که ظاهراً آنجا بود در حال معاشقه با پذیرنده بیبر همچنین با زنی گپ می زد که گفته می شود شباهت زیادی به گومز دارد.

به نظر می رسد که این جفت ها در همان کلاس شرکت کرده اند یا با هم شرکت کرده اند ، اما اکنون مشخص نیست که آیا چیزی بین آنها در جریان است