جازمین سالیوان ، اجرای سرود ملی در Super Bowl ما را لرزاند

جازمین سالیوان و اریک چرچ نوازندگان کاندیدای گرمی برای ارائه اجرای قدرتمند 'The Star-Spangled Banner' در Super Bowl با یکدیگر متحد شدند. این اجرا اولین همکاری آنها را نشان می دهد.

چرچ ابتدا آواز خواند و پیش از آنکه سالیوان در بیت دوم ملحق شود ، سرود ملی را فقط با صدای گیتار خود و صدای واضح امضا کرد. در حالی که این جفت به زیبایی برای عملکرد خود هماهنگ بودند ، این آوازهای برجسته سالیوان بودند که نمایش را به سرقت بردند. خواننده به نظر می رسد به همان اندازه خیره کننده به نظر می رسد ، با پوشیدن یک لباس شلوار سفید روشن ، بزرگ با جزئیات کریستال و یک هدست درخشان مطابق که دم اسبی او را آراسته ، هر دو حسن نیت ارائه می دهد از مارک حوزه .