جادا پینکت اسمیت و ویل اسمیت از قسمت بحث بدنام جدول قرمز خود پشیمان نیستند

nbc پاتون / NBC را بیاوریدگتی ایماژ
  • جادا پینکت اسمیت و ویل اسمیت گزارش شده است که از تصمیم خود برای رسیدگی به شایعات مربوط به آخرین اپیزود خوشحال هستند بحث میز قرمز.
  • یک منبع گفت: 'آنها یک جفت بسیار آسیب پذیر و باز هستند و احساس کردند این بهترین حرکت برای خانواده آنها است.' هفتگی ما

    گزارش شده است که جادا پینکت اسمیت و ویل اسمیت از تصمیم خود برای رفتن به میز قرمز برای پخش درام روابط خود راضی هستند. هفتگی ما .

    این زوج دیرینه متأهل هفته گذشته خبرساز شدند پرداختن به شایعات مربوط به یک رابطه بین سفر دختران آگوست آلسینا بازیگر و موسیقیدان در یک قسمت غافلگیرانه از برنامه گفتگوی Pink Watch Smith Smith ، بحث میز قرمز . در طی بحث آنها ، پینکت اسمیت فاش کرد که در حالی که از همسرش جدا شده بود ، او رابطه ای را با خواننده آغاز کرد.

    یک منبع گفت: 'آنها یک جفت بسیار آسیب پذیر و باز هستند و احساس کردند این بهترین حرکت برای خانواده آنها است.' ما . 'این حتی اگر مشهور نبودند - یک وضعیت طبیعی است - این یک داستان نخواهد بود ، از هم می پاشد و به هم می رسیم.'