اگر از کودکان با گاز اشک آور دفاع می کنید ، شخص وحشتناکی هستید

قرمز ، تصویرگری ، قلم ، طراحی گرافیکی ، سیلندر ، آتش خاموش ، هنر ، تصویرگری توسط ارین لوکس

کودکان پناهنده پابرهنه ، در پوشک ، در حال خفه شدن از گاز اشک آور هستند که آمریکا در گذرگاه مرزی سن یسیدرو به آنها منتقل کرده است.

رئیس جمهور ترامپ در ابتدا استفاده از گاز اشک آور را انکار کرد ، و سپس ، در یک وارونگی که انتظار داشتیم ، ادعا کرد ، '(عوامل مرزنشین) با عجله بسیاری از مردم مواجه شدند و آنها از گاز اشک آور استفاده کردند.' مردم بسیار سخت مثل زنان داخل منجمد تی شرت ها و بچه هایی که پوشک دارند ، و همچنین آنها حق قانونی .