تولدت مبارک ، برج جدی!

بازو ، میکروفون ، آستین ، سبک ، یقه ، مد ، کلاژ ، بلیزر ، خز ، آرایش ، گتی ایماژ

کسانی که تحت نشان نجومی طوفان قرار می گیرند قرار است اولین تولدهای سال 2016 را جشن بگیرند. تصور می شود برج جدی ، جدی ، بلند پرواز ، عملی و مفید ، برج جدی ترین نشانه از زودیاک است. برج برجها از 22 دسامبر تا 20 ژانویه متولد شده اند ، علائم زمینی ، علائم قدرت و افراد درونگرا هستند که به طور معمول برای خانواده اول ارزش قائل هستند ، اما همچنین از نظر شغلی به عنوان رهبران بزرگی تلاش می کنند. برای دیدن Capricorns مشهور در حال جشن تولد در این ماه کلیک کنید.

نمایش گالری 26عکسهامتولد 27 دسامبر 1901

'title =' مارلین دیتریش 'src =' https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/52/hbz-capricorns-gettyimages-79045792.jpg '>
گتی ایماژ 1از 26مارلین رژیمی

متولد 27 دسامبر 1901متولد 8 ژانویه 1939

'>
گتی ایماژ دواز 26کارولینا هررامتولد 8 ژانویه 1939

بدنیا آمدن12 ژانویه 1992

کیم کارداشیان از چه عینک آفتابی استفاده می کند
'title =' Georgia May Jagger 'src =' https: //hips.hearstapps.com/hbz.h-cdn.co/assets/15/52/hbz-capricorns-gettyimages-456337760.jpg '>
گتی ایماژ 3از 26جورجیا می جگر

بدنیا آمدن12 ژانویه 1992متولد 26 دسامبر 1971

'>
گتی ایماژ 4از 26جارد لتو

متولد 26 دسامبر 1971

متولد 28 دسامبر 1981

'>
گتی ایماژ 5از 26Sienna Millerمتولد 28 دسامبر 1981

متولد 31 دسامبر 1946

'>
گتی ایماژ 6از 26دایان فون فارستنبرگ

متولد 31 دسامبر 1946

متولد 17 ژانویه 1964

'>
گتی ایماژ 7از 26میشل اوباما

متولد 17 ژانویه 1964

متولد 8 ژانویه 1935

'>
گتی ایماژ 8از 26الویس پریسلی

متولد 8 ژانویه 1935

متولد 2 ژانویه 1983

'>
گتی ایماژ 9از 26کیت بوسورث

متولد 2 ژانویه 1983

متولد 26 دسامبر 1983

'>
گتی ایماژ 10از 26الكساندر وانگ

متولد 26 دسامبر 1983

متولد 24 دسامبر 1922

'>
گتی ایماژ یازدهاز 26آوا گاردنر

متولد 24 دسامبر 1922

متولد 17 ژانویه 1944

'>
گتی ایماژ 12از 26فرانسوا هاردی

متولد 17 ژانویه 1944

متولد 5 ژانویه 1946

'>
گتی ایماژ 13از 26دایان کیتون

متولد 5 ژانویه 1946

متولد 2 ژانویه 1969

'>
گتی ایماژ 14از 26کریستی تورلینگتون

متولد 2 ژانویه 1969

متولد 30 دسامبر 1946

'>
گتی ایماژ پانزدهاز 26پتی اسمیت

متولد 30 دسامبر 1946

متولد 5 ژانویه 1992

'>
گتی ایماژ 16از 26Suki Waterhouse

متولد 5 ژانویه 1992

متولد 9 ژانویه 1982

چه کسی مدل ریمل با دندانهای شکاف است
'>
گتی ایماژ 17از 26کیت میدلتون

متولد 9 ژانویه 1982

متولد 17 ژانویه 1922

'>
گتی ایماژ 18از 26بتی وایت

متولد 17 ژانویه 1922

متولد 5 ژانویه 1975

'>
گتی ایماژ 19از 26بردلی کوپر

متولد 5 ژانویه 1975

متولد 14 ژانویه 1979

'>
گتی ایماژ بیستاز 26کارن السون

متولد 14 ژانویه 1979

متولد 28 دسامبر 1978

'>
گتی ایماژ بیست و یکاز 26جان لجند

متولد 28 دسامبر 1978

متولد 1 ژانویه 1987

'>
گتی ایماژ 22از 26جیا کوپولا

متولد 1 ژانویه 1987

متولد 8 ژانویه 1947

'>
گتی ایماژ 2. 3از 26دیوید بووی

متولد 8 ژانویه 1947

متولد 5 ژانویه 1978

'>
گتی ایماژ 24از 26ژانویه جونز

متولد 5 ژانویه 1978

متولد 19 ژانویه 1946

'>
گتی ایماژ 25از 26دالی پرتون

متولد 19 ژانویه 1946

متولد 19 ژانویه 1943

'>
گتی ایماژ 26از 26جانیس جاپلین

متولد 19 ژانویه 1943

بعد#theLIST: این یک نشانه است: زودیاک را بخرید تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید