دوشس مگان در یک لباس آبی گاه به گاه برای شوهر FaceTime 'Haz' در نمایش Late Late Luns

دیشب ، شاهزاده هری ساخت ظاهر خاص در نمایش اواخر اواخر با جیمز کوردن .

دوک ساسکس در طول نمایش درباره تعدادی از موضوعات بحث کرد ، از جمله دلیل او از نقش خود دور شد به عنوان یکی از اعضای ارشد خانواده سلطنتی. اما شاید هیجان انگیزترین لحظه این قسمت زمانی بود که همسر هری ، مگان ، دوشس ساسکس ، از طریق FaceTime ظاهر شد و نام آورانه دوک را 'Haz' نامید.

طبق معمول ، مگان در طول ظاهر کاملاً بی عیب و نقص به نظر می رسید ، با پوشیدن لباس آبی و گردنبندی متناسب. ایمیل روزانه پیشنهاد کرد که لباس غیر رسمی دوشس ممکن است از مارک محلی Velvet Torch باشد ،.