طبق این نظریه طرفداران ، بران استارک و پادشاه شب ممکن است در یک قدرت مهم سهیم باشند

پادشاه شب عکس با مجوز از HBO

هشدار: این پست حاوی اسپویلر برای بازی تاج و تخت فصل 7 قسمت 6 ، 'فراتر از دیوار'.

از جانب خرس های قطبی زامبی به جون اسنو و دنریس تارگرین شکوفه عاشقانه ، قسمت یکشنبه از بازی تاج و تخت تمام عملی را که می توانستند برای هواداران انجام دهند و موارد دیگر. اما با نبردهای فراوان برای نبرد برای هفت پادشاهی ، یک شخصیت بسیار مهم وجود دارد که سزاوار توجه بیشتری است: پادشاه شب . به طور خاص ، ارتباط او با بران استارک.