بلیک لایولی و رایان رینولدز پس از استقبال از فرزند سومشان در اولین حضور برای پاییز لباس می پوشند

  • بلیک لایولی و رایان رینولدز به دنبال این اتفاق اولین بار در انظار عمومی ظاهر شدند تولد سومین نوزاد آنها .
  • این زوج موفق به نگهداری شدند ورود سومین آنها کودک به مدت دو ماه یک راز است.
  • در اوایل این ماه ، رینولدز موارد مشترک را به اشتراک گذاشت اولین عکس از نوزاد جدید ، همانطور که با لایولی در بریتیش کلمبیا ژست می گرفت.

    بلیک لایولی و رایان رینولدز همچنان به عنوان یکی از نازنین ترین زوج ها در اطراف زندگی می کنند و آخرین ظاهر آنها نیز از این قاعده مستثنی نیست.

    لایو و رینولدز که در تابستان به طور پنهانی از سومین فرزندشان با هم استقبال کرده اند ، از آن زمان دراز کشیده اند. با این حال ، ستاره ها بودند عکس در نیویورک گزارش شده است که این هفته با هم برای صرف صبحانه بیرون رفته ایم.

    سرزنده و رینولدز امور را گاه به گاه نگه می داشتند به نظر می رسد آماده سقوط . در حالی که شوهرش زیر کلاه بیس بال پنهان شده بود ، لایولی تلاش کرد تا ناشناس در یک کلاه حبابی و روسری گینگهام بماند. به نظر می رسد هر دو از اینکه برخی اوقات با کیفیت را بدون بچه ها در کنار یکدیگر سپری کرده اند بسیار خوشحال هستند.