بیلی ایلیش جوانترین هنرمند برای برنده شدن در تمام چهار گروه برتر گرمی می شود

اتاق تفریحی-موسیقی-گرمی-پرس FREDERIC J. BROWNگتی ایماژ
  • بیلی ایلیش ، خواننده موسیقی پاپ ، شب گذشته با کسب چهار دسته برتر مراسم ، بزرگترین برنده جوایز گرمی بود.
  • ایلیش جوانترین هنرمند تاریخ گرمی شد که بهترین هنرمند جدید ، آلبوم سال ، آهنگ سال و ضبط سال را به خانه برد.

    اولین بازدید بیلی الیش از جوایز گرمی یک رویداد تاریخ ساز بود.

    خواننده 'Bad Guy' دیشب در شصت و دومین دوره از جوایز گرمی هر چهار دسته اصلی را جارو کرد و برنده بهترین های بهترین هنرمند جدید ، رکورد سال ، ترانه سال و آلبوم سال شد. تنها 18 سال سن ، این موفقیت باعث می شود جوانترین هنرمند تاریخ گرمی در چهار گروه برتر نامزد شود و همچنین جوانترین که همه آنها را جارو کند.

    ایلیش در کنار خواننده موسیقی پاپ لیزو ، تنها اقدام موسیقی از زمان سام اسمیت در سال 2015 بود که در هر رده برتر کاندید شد. الیش در حالی که صحنه های پشت سر هم او را می پذیرفت ، در کمال ناباوری از نتایج ، سرش را تکان داد.