باراک اوباما در روز تحلیف پیام حمایت از جو بایدن را ارائه می دهد

بیش از چهار سال می گذرد که آن مطالب برائت آور اوباما-بایدن به اینترنت سرازیر شده است ، اما پیوند بین رئیس جمهور و معاون اصلی او همچنان قوی است. و با حضور جو بایدن به عنوان فرمانده جدید کل قوا ، باراک اوباما POTUS سابق پشتیبانی کامل خود را نشان می دهد.

اوباما گفت: 'بدیهی است که یک عنصر شخصی وجود داشت که معاون سابق رئیس جمهور من چهل و چهارمین رئیس جمهور شود و کمالا هریس را به عنوان اولین زن معاون رئیس جمهور ما ببینیم.' در یک ویدیو تأمل در این روز تحلیف.