8 روند عمده پاییز 2018 که باید بدانید

لباس ، مد ، مد خیابانی ، مدل لباس ، لباس بیرونی ، کفش ، طراحی مد ، کت ، پوشش سر ، زمستان ، گتی ایماژ

با نزدیک شدن به سرعت پاییز ، وقت آن است که نگاهی به روند باند فرودگاه بیندازیم. ما همه داغ ترین نمایش های مد پاییز 2018 را از نیویورک ، لندن ، میلان و پاریس ردیابی کردیم تا ببینیم کدام سبک ها و روندها عالی سلطنت می کنند. از احیای مد دهه 1980 بزرگ (فکر می کنید شانه های بزرگ و چرم مشکی باشد) گرفته تا لباس های متالیک و لباس های مردانه آینده ، اینها روندهای پاییزی برای حفظ رادار شما هستند.

ahs فصل 6 قسمت 6 پیچ و تاب
نمایش گالری 82عکسها مدل مد ، مد ، نمایش مد ، باند ، لباس ، ران ، پا ، لباس بیرونی ، شانه ، کفش ، گتی ایماژ 1از 82ساویل ردیفپارچه های کلاسیک Saville Row مانند استخوان شاه ماهی ، گلدن شطرنجی ، و سراشیبی بیشتر از همیشه به نظر می رسد. با مقداری کلاهبردار و کت بزرگ مردانه وارد فصل شوید.

در تصویر: سنت لورانباند ، نمایش مد ، مد ، مدل مد ، انسان ، رویداد عمومی ، لباس بیرونی ، رویداد ، زمستان ، طراحی مد ، گتی ایماژ دواز 82ساویل ردیف

پرادا

مد ، مدل مد ، باند فرودگاه ، نمایش مد ، لباس ، مد خیابانی ، لباس بیرونی ، انسان ، لباس بلند ، پالتو بلند ، گتی ایماژ 3از 82ساویل ردیفکالوین کلاین

نمایش مد ، باند ، مد ، مدل لباس ، لباس ، رویداد عمومی ، لباس بیرونی ، انسان ، زمستان ، رویداد ، گتی ایماژ 4از 82ساویل ردیف

استلا مک کارتنی

مدل مد ، مد ، نمایش مد ، باند ، لباس ، شانه ، طراحی مد ، لباس بیرونی ، رویداد عمومی ، انسان ، گتی ایماژ 5از 82ساویل ردیف

فندی

مد ، نمایش مد ، مدل مد ، باند ، لباس ، رویداد عمومی ، رویداد ، انسان ، زمستان ، کفش ، گتی ایماژ 6از 82ساویل ردیفبالنسیاگا

مدل مد ، نمایش مد ، مد ، باند ، لباس ، رویداد عمومی ، مدل لباس کوتاه ، طراحی مد ، لباس بیرونی ، انسان ، گتی ایماژ 7از 82ساویل ردیف

جیوانچی

مدل مد ، مد ، نمایش مد ، باند ، لباس ، رویداد عمومی ، مد خیابانی ، لباس بیرونی ، زمستان ، لباس بلند ، گتی ایماژ 8از 82ساویل ردیف

لویی ویتون

مد ، مدل مد ، نمایش مد ، لباس ، باند فرودگاه ، کت ، پالتو ، لباس بیرونی ، مد خیابانی ، کت ترانشه ، گتی ایماژ 9از 82ساویل ردیفآلتوزارا

مد ، لباس ، مد خیابانی ، مدل لباس ، لباس بیرونی ، طراحی مد ، نمایش مد ، کفش ، پوشش سر ، رویداد ، گتی ایماژ 10از 82ساویل ردیف

گابریلا هرست

مد ، نمایش مد ، لباس ، باند ، قرمز ، لباس بیرونی ، مدل لباس ، زمستان ، مد خیابانی ، انسانی ، گتی ایماژ یازدهاز 82بزرگ آسان

سایز بزرگ راهی برای پوشیدن لباس بیرونی شما در پاییز است. مخلوط های رنگی چشم نواز باعث می شود که این ظاهر چند لایه - مانند پارک روی کت روی پشم گوسفند - در میان جمعیت برجسته شود.

در تصویر: Balenciaga

سبز ، لباس ، مد ، لباس بیرونی ، لباس ، مد خیابانی ، طراحی مد ، شلوار ، آستین ، گتی ایماژ 12از 82بزرگ آسان

مارنی

مد ، باند ، نمایش مد ، طراحی مد ، لباس بیرونی ، لباس کوتاه ، شنل ، مانتو ، رویداد ، شخصیت خیالی ، گتی ایماژ 13از 82بزرگ آسان

مارک جیکوبز

آبی ، مد ، آبی کبالت ، آبی برقی ، باند ، نمایش مد ، بنفش ، لباس بیرونی ، کت ، انسانی ، گتی ایماژ 14از 82بزرگ آسان

خانه مارگیلا

نمایش مد ، مدل مد ، مد ، لباس ، باند ، طراحی مد ، رویداد ، کفش ، لباس بیرونی ، مد خیابانی ، گتی ایماژ پانزدهاز 82بزرگ آسان

ساکای

مد ، باند ، نمایش مد ، لباس ، مدل مد ، نارنجی ، صورتی ، طراحی مد ، رویداد ، لباس بیرونی ، گتی ایماژ 16از 82بزرگ آسان

پرادا

مدل مد ، نمایش مد ، مد ، باند ، لباس ، نارنجی ، لباس بیرونی ، طراحی مد ، انسان ، زمستان ، گتی ایماژ 17از 82بزرگ آسان

خشک ون نوتن

مد ، باند ، لباس ، نمایش مد ، مد خیابانی ، مدل مد ، طراحی مد ، کفش ، لباس بیرونی ، کفش ، گتی ایماژ 18از 82بزرگ آسان

ورساچه

مد ، باند ، زرد ، نمایش مد ، طراحی مد ، رویداد ، لباس ، مدل مد ، عملکرد ، سنت ، گتی ایماژ 19از 82هارتلند

ترکیبی از تکه دوزی کاملاً آمریکایی ، لحاف دوزی و قلاب بافی روحیه فولکلور را به ذهن متبادر می کند. در لباس های جاروبرقی حیله گر باشید ، در حالی که پارچه های بافتنی و قیچی تعادل خوبی دارند.

در تصویر: کالوین کلاین

مدل مد ، نمایش مد ، باند ، مد ، لباس ، طراحی مد ، قهوه ای ، لباس ، طراحی ، پارچه ، گتی ایماژ بیستاز 82هارتلند

اترو

مد ، لباس ، باند ، نمایش مد ، طراحی مد ، مدل مد ، مشترک ، طراحی ، مدل لباس کوتاه ، رویداد ، گتی ایماژ بیست و یکاز 82هارتلند

ساکای

باند ، مد ، مدل مد ، نمایش مد ، لباس ، شانه ، لباس ، لباس کوتاه ، رویداد ، طراحی مد ، گتی ایماژ 22از 82هارتلند

کلوئی

مد ، باند ، لباس ، نمایش مد ، مدل مد ، طراحی مد ، پارچه ، انسان ، طراحی ، لباس ، گتی ایماژ 2. 3از 82هارتلند

میسونی

مدل مد ، مد ، نمایش مد ، باند ، لباس ، لباس بیرونی ، کفش ، مد خیابانی ، طراحی مد ، رویداد ، گتی ایماژ 24از 82هارتلند

ایزابل مارانت

مد ، لباس ، سازگاری ، خاک ، کفش ، طراحی مد ، حنایی ، گتی ایماژ 25از 82هارتلند

شانل

کفش ، نمایش مد ، لباس بیرونی ، باند ، سبک ، مدل مد ، مد خیابان ، مد ، مدل ، عینک آفتابی ، گتی ایماژ 26از 82هارتلند

کریستین دیور

مد ، باند ، نمایش مد ، مدل مد ، رویداد ، رویداد عمومی ، مدل لباس کوتاه ، طراحی مد ، لباس ، عملکرد ، گتی ایماژ 27از 82هارتلند

مربی

مد ، باند ، نمایش مد ، لباس ، مدل لباس ، لباس بیرونی ، طراحی مد ، مدل لباس کوتاه ، لباس ، رویداد ، گتی ایماژ 28از 82هارتلند

استلا مک کارتنی

مد ، باند ، نمایش مد ، لباس ، مدل لباس ، رویداد ، لباس ، لباس کوتاه ، طراحی مد ، لباس ، گتی ایماژ 29از 82باغ شما چگونه رشد می کند

گیاهان چند ساله گیاهان Fall ، انواع مختلفی دارند - از گل های ظریف گرفته تا دسته گل های پررنگ. به طور تصادفی از نظر هنری ، برجسته ها با دست یا نقاشی طراحی شده اند.

در تصویر: گوچی

مدل مد ، مد ، لباس ، باند ، نمایش مد ، صورتی ، طراحی مد ، لباس ، لباس کوتاه ، هلو ، گتی ایماژ 30از 82باغ شما چگونه رشد می کند

ریچارد کوین

بعدبهترین باند نگاه در هفته مد پاریس تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید