38 دستگیره ظریف گوش که هر مینیمالیستی دوست خواهد داشت

hbz-ear-cuffs-00-index رکس

این روزها دستبندهای گوش جای گوشواره های سنتی را گرفته اند - و دلیل خوبی هم دارد. دستبندهای گوش سرد هستند. چه حلقه غضروف باشد و چه کوه نوردی شیک ، چیزی غیر قابل انکار و حساس و منحصر به فرد در ظاهر وجود دارد. گفته شد ، همه ما خیلی مشتاق نیستیم که گل میخ های ظریف و روزمره خود را برای برخی چیزهای غول پیکر ، گل میخ و با سنبله که گوش ما را به دست می گیرد رها کنیم. برای مینیمالیست ها در بین ما ، سبک های زیبا ، ساده تر و دلپذیر گزینه جذاب تری است. در اینجا ، شیک ترین دکمه های سر گوش را جمع کرده ایم که به اندازه کافی ظریف هستند و می توانند به راحتی بپوشند ، اما هنوز هم به اندازه کافی تیز هستند. برای دیدن همه آنها کلیک کنید

نمایش گالری 38عکسها فلز ، زنجیر ، آویز لباس ، ترازو ، Kismet توسط میلکا یکیاز 38Kismet توسط میلکا گوش گوش ، 400 دلار ، kismetbymilka.com .

لوازم جانبی شیشه چشم ، مواد شفاف ، فلز ، نقره ، نیکل ، مواد طبیعی ، نقره ، جواهرات بدنه ، استیل ، نقاشی ، بازار Montaigne دواز 38

جواهرات ژوئل گوش گوش ، 680 دلار ، montaignemarket.com .زرد ، کهربا ، بژ ، مد Operandi 3از 38

آزلی کاف گوش ، 1،705 دلار ،.

جواهرات ، الماس ، نقره ، جواهرات بدنه ، پلاتین ، نیکل ، انگشتر ، سنگ قیمتی ، انگشتر نامزدی ، نقره ، کربن و هاید 4از 38کربن و هاید گوش گوش ، 690 دلار ، carbonandhyde.com .

برنج ، فلز ، دایره ، سخت افزار خانگی ، نقره ، آلومینیوم ، برنز ، حلقه ، بیضی شکل ، نیکل ، جی هانا 5از 38

جی هانا گوش گوش ، 75 دلار ،.

مواد طبیعی ، الماس ، جواهرات بدنه ، بژ ، کریستال ، سنگ قیمتی ، نقره ، قلب ، کاردستی ، ساخت جواهرات ، بازار Montaigne 6از 38

الیز دری کاف گوش ، 1098 دلار ، montaignemarket.com .

جواهرات ، لوازم جانبی مد ، خط ، کهربا ، فلز ، جواهرات بدنه ، مواد طبیعی ، زنجیر ، برنزه ، گوشواره ، ماریا بلک 7از 38ماریا بلک گوش گوش ، 119 دلار ، maria-black.com .

قهوهای مایل به زرد ، بژ ، مواد طبیعی ، چرخش 8از 38

پنج و دو کاف گوش ، 25 دلار ،.

فلز ، بژ ، قهوهای مایل به زرد ، زنجیر ، برنج ، نقره ، طلا ، برنز ، جواهرات بدنه ، استیل ، وندی نیکل 9از 38

وندی نیکل گوش گوش ، 1،405 دلار ، wendynicholnyc.com .

سفید ، پنجه ، جواهرات کولت 10از 38کولت دکمه گوش ، 250 دلار ، colettejewelry.com .

زرد ، کهربا ، لوازم جانبی مد ، فلز ، قهوهای مایل به زرد ، مواد طبیعی ، بژ ، زنجیر ، لوازم جانبی شیشه چشم ، طلایی ، جنی برد یازدهاز 38

جنی برد کاف گوش ، 60 دلار ،.

سفید ، الگوی ، بژ ، مثلث ، آویز لباس ، دایان کرداس 12از 38

دایان کرداس دکمه گوش ، 1،351 دلار ، dianekordasjewellery.com .

هنر خط ، سیاه و سفید ، آثار هنری ، طراحی ، کهربا تکه تکه 13از 38

کهربا تکه تکه گوش گوش ، 67 دلار ،.

محصول ، زرد ، فلزی ، قهوهای مایل به زرد ، لوازم جانبی شیشه چشم ، بژ ، برنج ، خاصیت مواد ، مواد طبیعی ، نقره ای ، Farfetch 14از 38

دکمه آشرالی کاف گوش ، 503 دلار ،.

لباس سیاه و سفید lady gaga
سفید ، جواهرات ، مواد طبیعی ، جواهرات بدنه ، بژ ، فلز ، سنگ قیمتی ، نقره ، الماس ، مواد شیمیایی ، گرگ و گورکن پانزدهاز 38

آسترید و میو دکمه گوش ، 34 دلار ،.

فلز ، جواهرات بدنه ، نقره ای ، عرضه مراسم عروسی ، نقاشی ، خط هنر ، مارپیچ ، دانیجو 16از 38

دانیو دکمه گوش ، 38 دلار ، dannijo.com .

خط ، بژ ، نقره ای ، جواهرات بدنه ، جنی کوون 17از 38

جنی کوون گوش گوش ، 695 دلار ، jenniekwondesigns.com .

جواهرات ، قهوه ای ، عنبر ، لوازم جانبی مد ، جواهرات بدنه ، مواد طبیعی ، مارون ، بژ ، قهوهای مایل به زرد ، سنگ قیمتی ، آن سیسترون 18از 38

آن سیسترون گوش گوش ، 290 دلار ، annesisteron.com .

جواهرات ، لوازم جانبی مد ، کهربا ، انگشتر ، فلز ، انگشتر قبل از نامزدی ، جواهرات بدن ، انگشتر نامزدی ، مواد معدنی ، سنگ قیمتی ، آنیتا کو 19از 38

آنیتا کو کاف گوش ، 1950 دلار ، anitako.com .

جواهرات ، گوشواره ها ، فلزات ، لوازم جانبی مد ، مواد طبیعی ، جواهرات بدنه ، بژ ، نقره ای ، صنایع دستی ، ساخت جواهرات ، زوئی چیکو بیستاز 38

زوئی چیکو دکمه گوش ، 200 دلار ، zoechicco.com .

فلز ، جواهرات بدن ، عرضه مراسم عروسی ، نقره ، زوئی چیکو بیست و یکاز 38

زوئی چیکو کاف گوش ، 515 دلار ، zoechicco.com .

جواهرات ، لوازم جانبی مد ، فلز ، جیب ، جواهرات بدنه ، گوشواره ، نقره ، آویز ، مواد طبیعی ، پلاتین ، My Theresa 22از 38

پاریس سنگی دکمه گوش ، 432 دلار ،.

زرد ، گوشواره ، کهربا ، فلز ، برنج ، بژ ، قهوهای مایل به زرد ، طلا ، جواهرات بدنه ، مواد طبیعی ، فالون 2. 3از 38

فالون دکمه گوش ، 165 دلار ،.

فلز ، بژ ، زنجیر ، جواهرات بدنه ، برنج ، هلنا رهنر 24از 38

هلنا رهنر گوش گوش ، 26 دلار ، helenarohnershop.com .

جواهرات ، سفید ، فلز ، جواهرات بدنه ، مواد طبیعی ، زنجیر ، گوشواره ، نقره ، مواد معدنی ، سنگ قیمتی ، بازار Montaigne 25از 38

ایوان لئون دکمه گوش ، 5433 دلار ، montaignemarket.com .

کهربا ، فلز ، نقره ، فولاد ، مواد طبیعی ، گجت ، آلومینیوم ، تیتانیوم ، جواهرات بدنه ، دلفین لیماری 26از 38

دلفین لیماری دستبند گوش ، هر دلار 60 دلار ، delphineleymarie.com .

محصول ، عنبر ، فلز ، قهوهای مایل به زرد ، برنج ، مواد طبیعی ، برنز ، جواهرات بدنه ، طلا ، نقره ، شارلوت چسنی 27از 38

شارلوت چسنی دکمه گوش ، 428 دلار ، charlottechesnais.fr .

جواهرات ، فلز ، انگشتر ، جواهرات بدنه ، دایره ، نقره ، پلاتین ، مواد معدنی ، تهیه مراسم عروسی ، نیکل ، مبانی هلندی 28از 38

مبانی هلندی گوش گوش ، 43 دلار ، Dutchbasics.com .

صلیب ، نماد ، فلز ، جواهرات بدنه ، مواد طبیعی ، خاصیت مواد ، مورد مذهبی ، نقره ، طلا ، برنج ، کولت 29از 38

سیدنی اوان گوش گوش ، 434 دلار ، colette.fr .

هلو ، قهوهای مایل به زرد ، بژ ، دایره ، جواهرات بدن ، مواد طبیعی ، کربن و هاید 30از 38

کربن و هاید دکمه گوش ، 1،265 دلار ، carbonandhyde.com .

بعد6 سبک لاغر ژان که هر زن باید داشته باشد تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید