18 دم اسبی در طول سالها

مو ، صورت ، سر ، بینی ، گوش ، لبخند ، دهان ، مدل مو ، ابرو ، بیان صورت ،

سبک های مورد علاقه ما با ارتفاع زیاد و آسمان ، از دهه 60 تا دوران مدرن به کنار و سبک.

نمایش گالری 18عکسهاساندرا دی

'>
بایگانی هولتون / گتی ایماژ 1از 18دختر مو فرفری

ساندرا دیآدری هپبورن

'>
برت هاردی / عکس نوشته دواز 18جارو زدن نرمآدری هپبورن

که در ویکتوریا بازی lord m

باربارا عدن در من جنی را خواب می بینم

'>
گتی ایماژ 3از 18جادوهای بلند

باربارا عدن در من جنی را خواب می بینمبریژیت باردو

'>
گتی ایماژ 4از 18Mod ذوب شده

بریژیت باردو

گران

'>
بایگانی های مایکل اوچس / گتی ایماژ 5از 18دهه 70 آسمانیگران

مدونا

'>
تصاویر زمان و زندگی / گتی ایماژ 6از 18تسویه حساب نیروگاه

مدونا

سارا جسیکا پارکر

'>
گتی ایماژ 7از 18موج سنگین

سارا جسیکا پارکر

درو بریمور

'>
گتی ایماژ 8از 18تلنگر یکپارچهسازی با سیستمعامل

درو بریمور

گوئن استفانی

'>
جیمز دیوانی / WireImage 9از 18پوک پانک

گوئن استفانی

سلنا گومز

'>
گتی ایماژ 10از 18قفل های تک شاخ

سلنا گومز

ریحانا

'>
گتی ایماژ یازدهاز 18آبشار نرم

ریحانا

کیتی پری

'>
سهام گالری 12از 18لباسهای کلئوپاترا

کیتی پری

چگونه ناخن های کاذب بزنیم

لیدی گاگا

'>
گتی ایماژ 13از 18همه پیچیده

لیدی گاگا

Cara delevingne

'>
گتی ایماژ 14از 18نوارهای بد

Cara delevingne

بلیک لایولی

'>
گتی ایماژ پانزدهاز 18دم پری دریایی

بلیک لایولی

الساندرا آمبروسیو

'>
گتی ایماژ 16از 18آسمان بالا

الساندرا آمبروسیو

آریانا گراند

'>
گتی ایماژ 17از 18نوسان Popstar

آریانا گراند

بیانسه

'>
گتی ایماژ 18از 18سمت بالا

بیانسه

بعد9 مدل مدرن با مدل های نمادین دهه تبلیغات - ادامه مطلب را در زیر ادامه دهید